Årsmøte MDG Kåfjord 2011

Tirsdag 15. mars kl 18.00
Husflidshuset, Manndalen

Saksliste
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder og referent
3. Årsmelding
4. Regnskap
5. Kommunevalget 2011/virksomhetsplan
6. Budsjett
7. Eventuelle uttalelser
8. Valg

Gamle og nye medlemmer ønskes velkommen!