Årsmøtet i MDG Kåfjord

Årsmøtet for MDG Kåfjord 2011 ble holdt på husflidshuset i Manndalen 15. mars.

Årsmøtet valgte følgende styre: Talsperson Tor Mikalsen, kasserer Linda Aarøen, sekretær Gunter Scholz, styremedlemmer Lars Nilsen og Edel Olsen. Vararepresentant Finn Løkvold. 

Det viktigste arbeidet som var gjort i 2010 var innspillene til Energi-og klimaplan for Nord-Troms. Av store saker framover er kommunevalget til høsten det viktigste. Styret fungerer som nominasjonskomite. Nominasjonskomiteen skal utarbeide liste og sørge for at den innleveres senest 31.mars. Styret er også ansvarlig for å utarbeide valgstrategi og valgprogram.