Valgkandidatene

Miljøpartiet De Grønne – kommunevalget i Gáivuotna – Kåfjord 2015

1. Lars Nilsen
2. Henriette Dale
3. Tor Mikalsen
4. Isabell Taknes
5. Gunter Scholz
6. Eva Fossli
7. Hans E. Olsen
8. Kine Brustrøm
9. Alexandra V. Scholz
10. Edel Olsen
11. Reidar Hansen
12. Andreas Einevoll

Valgt på nominasjonsmøte 23.03.15. Nr 1-3 er kummulert.