Tor Mikalsen

2. kandidat til kommunestyrevalget.
Tor (f. 1968) er utdannet arkeolog og driver eget foretak innen kultur, miljø og permakultur. Tidligere landsstyremedlem i MDG og Sametingsrepresentant for NSR. For tiden landsstyremedlem i Framtiden i våre hender. Talsperson i Kåfjord MDG og Troms MDG. Engasjert i fiskeripolitikk, samepolitikk, energibruk og økonomi, samt bærekraftig livsstil i praksis.

E-post: tor.mikalsen@mdg.no
Tlf:     99 32 67 44