Nyheter

Kategori: Artikler

Miljøpartiet De Grønne

Interkommunal kystsoneplan for Kåfjord, Lyngen og Storfjord

Innspill sendt plangruppa 03.08.15:
Generelt sett medfører oppdrettsindustrien store, dokumenterte miljøproblemer. Slik situasjonen er i dag vil ikke De Grøn...

Oppdrett i Lyngenfjorden

Av Lars Nilsen
1. kandidat i kommunevalget
Miljøpartiet De Grønne i Kåfjord

Miljøpartiet De Grønne (MDG) i Kåfjord synes det er positivt at K...

Tjenestetilbud og virksomhet i Kåfjord

KS-undersøkelsen, Kommunekompasset, viste lav score for Kåfjord kommune. Da resultatene ble offentliggjort i mars, nærmest bagatelliserte ordfører Bjørn Inge Mo u...